OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA
Kocbekova 40 a, 3202 Ljubečna

Ravnateljica: Helena Verdev, prof.
Pomočnica ravnateljice: Monika Kaluža, prof.
Tajnica : Tjaša Krivec

KONTAKTNI PODATKI

  Telefon  Elektronska pošta
  tajništvo 03/ 780 61 10 tajnistvo@os-ljubecna.si
  ravnateljica 03/ 780 61 12 helena.verdev@os-ljubecna.si
  pom. ravnatelja 03/ 780 61 30 monika.kaluza@os-ljubecna.si
  ŠSS 03/ 780 61 19 svetovalna.sluzba@os-ljubecna.si
  računovodstvo 03/ 780 61 14 racunovodstvo@os-ljubecna.si
 kuhinja 03/ 780 61 37 kuhinja@os-ljubecna.si