Kontakt

        OSNOVNA ŠOLA LJUBEČNA
Kocbekova 40 a, 3202 Ljubečna

Ravnatelj : Martin Grosek, prof.
Pomočnica ravnatelja : Helena Verdev, prof.
Tajnica :Silvija Orličnik

KONTAKTNI PODATKI

Telefon  Elektronska pošta
  tajništvo 03/ 780 61 10 tajnistvo@os-ljubecna.si
  ravnatelj 03/ 780 61 12 ravnatelj@os-ljubecna.si
  pom. ravnatelja 03/ 780 61 30 helena.verdev@os-ljubecna.si
  ŠSS 03/ 780 61 19 svetovalna.sluzba@os-ljubecna.si
  računovodstvo 03/ 780 61 14 racunovodstvo@os-ljubecna.si
 kuhinja 03/ 780 61 37 kuhinja@os-ljubecna.si