Danes so dejavnosti ostale enake, le skupine so si jih med sabo drugače razdelile.